Tuesday, February 8

New opportunity to observe sun - and its influence on earth

"Whole sun imaged for the first time" according to a New Scientist article containing the following video clip:This may challenge the opinion that Anthropogenic Global Warming is much greater than the influence on climate from phenomena on sun and in universe.

More info may be obtained by searching Google for sun+earth+warming

Tuesday, April 15

Klimatpolitiskt korrekt att mörka kärnkraftsläckor och avfallshot

Återigen avslöjades att kärnkraftsindustrin smusslar med utsläpp av radioaktivitet. Nu håller spanjorer inne med fakta och bagatelliserar problemet.

Förra året var det i Japan, som de verkliga utsläppen av radioaktivitet faktiskt var 1000 gånger större än man erkände första gången.

Det spanska utsläppet av radiak seglade snabbt förbi bland de mest lästa nyheterna i DN (15:03) och SvD (16:19) 15 april. Två veckor senare är det och avfallets mångmilleniehot helt glömt hos DNs ledarskribent 28 april:
"Kärnkraftens fördelar ur just klimatsynpunkt är ju närmast överväldigande."

Välgörande mothåll med historisk klarsyn kommer samma dag från Roland Poirier Martinsson i SvD.

Klimatpolitikens vurm för kärnkraft slår nu ut i full blom efter tjugo års IPCC*-driven skräckpropaganda mot naturlig koldioxid. Jag nöjer mig här med att påminna om sammanblandningen av orsak och verkan och om IPCC-mandatets begränsning*. I övrigt hänvisar jag till tidigare inlägg, exempelvis:

Radioactive spill 1000 times greater. BBC video.
BBC-video: Radioactive leak in Japan. Ignored by Global Warming politics?
Climate Politics promote increased radioactivity on Earth
Tjernobyl glömt efter 20 år med FNs klimatpanel

*IPCC står för Intergovernmental Panel on Climate Change.OBS orden "human-induced climate change" på femte raden i direktiven.

Sunday, February 10

Terrorns makt ökar med klimatpolitikens kärnkraftsvurm. 140 artikellänkar.

Hur ska radiakterror mot öppna samhällen kunna undvikas, när inte ens oljeplattformar till havs går fria från interna bombhot? Kärnbränslecykelns mångmilleniehot mot liv på Jorden är glömd 20 år efter Tjernobylhaveriet.

För detta kan vi tacka de 18 år gamla direktiven och strategin för FNs klimatpanel, IPCC*.

Tron på människans förmåga att konservera klimatet med minskade koldioxidutsläpp har fått media, politiker och allmänhet att sila mygg och svälja kameler. Förtäckt egoism med miljövänlighet som svepskäl för privatekonomiskt småsparande har berett vägen för illusionen att naturlig koldioxid är ett gift, farligare än den radioaktivitet som vår generation lämnar till framtida civilisationer, fauna och flora.

Rena falsarier ger sken av att temperaturförändringarna orsakas av koldioxidvariationer i atmosfären trots att CO2-kurvan har legat efter temperaturkurvan i hundratals millennier. Denna logiska inkonsekvens (verkan före orsak) viftas bort med diverse märkliga argument av den nuvarande klimatpolitikens förespråkare och ignoreras t.o.m. av riksdagsmän som ogillar kärnkraft - debattexempel i Ny Teknik 6feb.

Stuprörstänkande och historielöshet får många att bortse från komplexa orsakssamband utanför det egna kompetensområdet. Krigs- och terrordiskussionen avfärdas ofta med att det är svårt att tillverka kärnvapen. Då bortser man helt från att kärnbränsle- och avfallshanteringens ger oändliga möjligheter för kriminell giftspridning utan kärnvapen.

Våldsverkarna behöver inte ens sprängladdningar och kan enkelt undgå upptäckt. Tror någon att rättsväsendet i dag klarar att skilja oavsiktliga strålningsskador från uppsåtlig misshandel. Radonproblemet illustrerar att vi inte ens kan upptäcka om radioaktiv misshandel pågår.

Den här aningslösheten illustreras av flera tidigare (och kommande?) kommentarer till inläggen på denna blogg. Men framför allt kan rikhaltigt med exempel hämtas från artiklar i massmedia. Några (140st) följer nedan.

SvD 2008 10feb 15:36, 9feb 04:47, 7feb 13:00, 6feb 14:52, 5feb 12:17, 4feb 18:08 11:47, 31jan 23:40, 29jan 11:51 (elproduktionsstatistik) 04:46, 28jan 10:38, 21jan 00:25, 20jan 18:11, 17jan, 15jan, 14jan, 13jan, 12jan, 11jan 20:01, 11jan 14:18, 10jan, 5jan, 4jan,
SvD 2007 18dec: 15:07, 09:24; 17dec: 22:00, 10:12, 09:17, 08:49; 16dec: 09:41, 09:01; 15dec: 13:49, 08:22, 07:35, 04:32; 14dec: 22:24, 08:16, 07:02; 13dec: 21:30, 21:23, 20:36, 13:10, 12:35, 10:54; 12dec: 16:05, 12:48, 09:53, 08:43, 06:30, 05:17; 11dec: 21:25, 21:21, 17:38, 09:36, 00:28; 10dec: 14:40 07:24, 06:56; 9dec: 17:57; 6dec 07:25, 07:25; 5dec 17:35; 4dec 18:50, 15:23, 08:09; 2dec 11:51, 08:18. (69)

DN 2008 10feb 17:57 4feb 15:18 11:27, 30jan 00:20, 27jan 10:51 10:37 00:05, 26jan 18:47 13:26 07:56, 25jan Debatt, 22jan 00:05, 20jan 23:59 23:58 23:57, 21jan 12:10, 18jan 18:49, 17jan 23:51 13:01, 16jan 15:33. (+20)

DN 2007
*IPCC står för Intergovernmental Panel on Climate Change.
Observera orden "human-induced climate change" på
femte raden i direktiven.

Tuesday, December 18

Tjernobyl glömt efter 20 år med FNs klimatpanel

Efter reaktorexplosionen i Tjernobyl 1986 förmörkades kärnkraftens framtidsutsikter. Men nu är de återigen ljusa tack vare FN-regeringarnas klimatpanel.

Uppdatering 21jan 2008 apropå några SvD-artiklar i år:
21jan 00:25, 20jan 18:11, 17jan, 15jan, 14jan, 13jan, 12jan, 11jan 20:01, 11jan 14:18, 10jan, 5jan, 4jan.

IPCC* bildades 1988 med direktiv som var genialiskt för kärnkraftslobbyn och som lägger grunden för framtida radiakterror.

Se Tjernobyl hos YouTube (Search for Chernobyl - English spelling)

Kika på det listiga spelet bakom opinionsbildningen genom det förra inlägget i den här bloggen och i andra inlägg.

Läs mer i de senaste dagarnas artiklar hos Svenska Dagbladet
18dec: 15:07, 09:24; 17dec: 22:00, 10:12, 09:17, 08:49; 16dec: 09:41, 09:01; 15dec: 13:49, 08:22, 07:35, 04:32; 14dec: 22:24, 08:16, 07:02; 13dec: 21:30, 21:23, 20:36, 13:10, 12:35, 10:54; 12dec: 16:05, 12:48, 09:53, 08:43, 06:30, 05:17; 11dec: 21:25, 21:21, 17:38, 09:36, 00:28; 10dec: 14:40 07:24, 06:56; 9dec: 17:57; 6dec 07:25, 07:25; 5dec 17:35; 4dec 18:50, 15:23, 08:09; 2dec 11:51, 08:18;

*IPCC står för Intergovernmental Panel on Climate Change.
OBS orden "human-induced climate change" på
femte raden i direktiven.

Sunday, December 16

Lurade igen av kärnkraftslobbyn som hotade med ny istid före Tjernobyl

Världen föll i kärnkraftslobbyns fälla. Den gillrades med FNs klimatpanel efter Tjernobylkatastrofen 1986. Kärnkraftsutbyggarnas istidsvarningar från 1970-talet minns inte dagens politiker. De var inte så gamla då.

Regeringarnas klimatpanel i FN, IPCC, och storpolitiken fokuserar nu på att konservera klimatet - i stället för att anpassa civilisationen till klimatets opåverkbara förändringar.

Bakom denna politik kan man ana en räddningsaktion från kärnkraftslobbyn efter reaktorexplosionen i Tjernobyl 1986 med följande grundbultar.

Bilda IPCC snarast (klart 1988) och begränsa direktiven till mänsklig klimatpåverkan (human-induced climate change)

Mörka att temperaturkurvan ligger före CO2-kurvan enligt data från polarisarna


Mörka temperaturnedgången 1940-1970 och istidsvarningarna under oljekrisen


Peka ut syndabockar och behandla skeptiska vetenskapsmän som klimatkättare


Spela på enkla normer och framställ sparsamhet med fossil energi som miljövänlighet


Spela på politikers ovilja mot folkvandringar och flyktingströmmar

Denna strategi har räddat kärnkraftsindustrin från kollapsen, som hotade länge efter Tjernobylhaveriet 1986. Planerat eller ej - så kan det mycket väl ha gått till. Läs mer i den här bloggen och i andra inlägg.

Opinionen har nu svängt till en närmast religiös tro på att människan kan stoppa klimatförändringarna - och förutse dem utan hänsyn till vad som händer i solsystemet utanför geosfären. Därför ignoreras en mängd negativa bieffekter av jakten på fossil koldioxid. Det bekräftas i en strid ström av artiklar, exempelvis hos Dagens Nyheter

Fler exempel från Svenska Dagbladet
18dec: 09:24; 17dec: 22:00, 16dec: 09:41, 15dec: 13:49, 08:22, 07:35, 04:32; 14dec: 22:24, 08:16, 07:02; 13dec: 21:30, 21:23, 20:36, 13:10, 12:35, 10:54; 12dec: 16:05, 12:48, 09:53, 08:43, 06:30, 05:17; 11dec: 21:25, 21:21, 17:38, 09:36; 10dec: 14:40 07:24, 06:56 (Christofer Fjellner på Brännpunkt); 9dec: 15:07, 12:45; 7dec: 08:31; 3dec: 17:00; 29nov: 07:21; 27nov: 20:59; 25nov: 16:21

... Sydsvenskan 14dec, 12dec, 6dec, 3dec, 30nov;
... HD 13dec, 12dec, 6dec, 3dec, 3dec;
... Dagen 18dec, 18 dec

Tuesday, October 23

Rymdvädret lyder inte Al Gore och IPCC

Efter tre decenniers temperaturökning ökar koldioxidhalten mer än de geocentriska klimatmodellerna anger. Det visar att klimatdomptörerna blandar ihop orsak och verkan, när de ignorerar rymdvädret och att temperaturkurvan har legat före CO2-kurvan i hundratusentals år. Läs mer här

Atmosfärens koldioxidhalt ökar nu snabbare än väntat. Det tolkas brådstörtat som att "Medeltemperaturen stiger snabbare än beräknat" (DN 23/10). Här har rubriksättarna okritiskt anammat den bakvända orsaksföljden.
Detta uppmärksammades senare i Ny Teknik 23/11 (av Lars Anders Karlberg) {uppdatering}

Att politiska agitatorer som Al Gore och klimatpanelens (IPCC) ledare blandar ihop orsak och verkan för att bli populära och nå dolda syften är kanske inte så konstigt. Svårare att förstå är när IPCC-stödda vetenskapsmän inom bl.a. meteorologi struntar i allt som händer utanför Jorden och misstänkliggör kolleger i andra discipliner. Då blir det otäckt likt 1600-talets offentliga avståndstagande från Galilei och hans kätterska världsbild, där Jorden inte var alltets medelpunkt.

Oroväckande är det också att högt uppsatta ledare för naturskydds- och u-landsintressen helt försummar klimatpolitikens bieffekter med utsläpp av verkliga miljögifter - liksom det ökade behovet av akut u-hjälp och katastrofberedskap när klimatet ändras snabbt (DN 18/10, 1/10, 1/10, 29/9, 28/9, 25/9; SvD 12/9, 14/8, 7/8).
De jagar syndabockar bland aktörer, där många prioriterar välkända hot mot biologiskt liv och akut skadeprevention framför den nu trendiga och spekulativa jakten på naturnödvändig koldioxid.

Inser de inte ens nu att klimatmodellerna måste inkludera processer utanför jordatmosfären, så är det illa för alla som kommer att drabbas av ofrånkomliga klimatförändringar. Allmänhet och media tror ju på dessa experter, även om deras expertis baseras på intradisciplinära majoriteter i stället för på interdisciplinärt vetenskapligt samförstånd.

Ännu värre blir det för allt biologiskt liv på Jorden under oöverblickbar tid, om koldioxidjakten leder till att kärnkraftsutbyggnaden tar fart. Se övriga inlägg i denna blogg. Radiakterrorism och oavsiktliga utsläpp drabbar kanske oss i den 'skyldiga' generationen. Men det långtidslagrade avfallet ...

? Vad sägs om det: Klimatberedningen (DN 23/10), Bo Ekman (SvD Brännpunkt 21/10), Anders Wijkman (DN Debatt 20/10), ledarna för Svenska kyrkan, Naturskyddsföreningen, Svenska FN-förbundet och Sveriges Ingenjörer (DN Debatt 15/10), Sören Wibe (DN Debatt 10/10), Världsnaturfonden (DN 6/10), Erland Källén (DN 4/9, 6/8, 3/6, 31/5, 23/3), Naturskyddsföreningen (DN Debatt 1/2) och andra som deltar i klimatdomptörernas mediadrev, exempelvis DN-ledaren 18/10, DN Vetenskap 11/7 och 27/5.

Uppdatering 14/12 med länkar till artiklar från konferensen på Bali ...
... i SvD 13/12, 21:23, 13:10, 12:35, 10:54, 12/12 16:05, 12:48, 09:53, 08:43, 06:30, 05:17, 11/12 21:25, 21:21, 17:38, 09:36, 10/12 07:24, 06:56 (Christofer Fjellner på Brännpunkt), 9/12 15:07, 7/12 08:31, 29/11 07:21, 25/11 16:21; ... i Sydsvenskan 14/12, 6/12, 3/12, 30/11; ... och i HD 6/12, 3/12, 3/12

Tuesday, October 16

Sund vetenskap behövs mot politisk klimathybris och millenniers radiakhot

Förbudet mot kärnkraftsforskning från 1987 har ersatts med ett lika politiskt klimathybris. Mångtusenåriga radiakhot är glömda. Nu ska klimatet kontrolleras av människan. Det vill IPCC, FN:s politikerstyrda klimatpanel, som bildades i Tjernobylkatastrofens skugga.

Solens och världsrymdens inverkan förtigs ungefär som på medeltiden, då Galilei behandlades som kättare när han hävdade att Jorden snurrade runt Solen.

Bra att tankeförbudet hävs och att fler kompetenta människor får stöd att forska om kärnkraftens säkerhetsfrågor i Sverige. Även om man sympatiserar med Volvos syn på fissionsenergin, så känns det inte särskilt lyckat att stänga svenska reaktorer, när deras elleveranser tas över av farligare anläggningar, typ Tjernobyl, på andra sidan Östersjön. Det gynnar inte mänskligheten, varken på kort eller lång sikt.

Men livet på Jorden kan hamna ur askan i elden, om vi tror att kärnkraften krävs för att lösa det så kallade klimatproblemet.
Läs mer i tidigare inlägg om potentiell radiakterrorism och om klimatpanelens (IPCC) dolda agenda. Kolla också länkarna i högermarginalen.

Vissa mediaskribenter avfärdar alla invändningar och buntar ihop dem som inte tror på IPCC och Al Gore i en enda grupp klimatskeptiker. Man misstänkliggör även dem, som iakttar en sund vetenskaplig skepsis mot budskapet om att människan ska kunna stoppa klimatförändringar på Jorden.
Verkar det klokt, förresten, i Dina ögon?